O szkole

Szkoła „Dać Szansę” powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkoła podstawowa rozpoczęła działalność i kontynuowała ją dzięki determinacji rodziców i nauczycieli. Szkołę nazwano „Dać Szansę”, ponieważ była i jest dla naszych uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu.

Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102, organizacja pożytku publicznego.

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w szkole, poświęca się na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Nasza oferta

  • 4-7 uczniów w klasie
  • szeroka oferta zajęć indywidualnych: logopedia, terapia psychologiczna, SI, zajęcia wspomagające edukację, gimnastyka korekcyjna, elementy jogi
  • bogata oferta zajęć o charakterze integracyjnym
  • wszechstronna aktywizacja twórcza uczniów – zajęcia kreatywne, m.in.: zajęcia teatralne, muzykowanie, zespół instrumentalny, nauka gry na pianinie metodą „kolorowych nut”, ceramika, sport
  • różnorodna oferta zajęć praktycznych, przygotowujących do pracy

Dać Szansę

ul. Głogowa 2B
02-639 Warszawa

Telefon

22 848 49 02